szumlin.eu

Card image cap

Prawo Lubina - co to jest i dlaczego jest ważne?

Prawo lubińskie to nazwa tej dziedziny prawa, która zajmuje się umowami, w tym: długami, zobowiązaniami wobec wierzycieli oraz karami umownymi. Co to jest kara umowna? Jest to kwota nałożona przez sądy za niespłacenie długu za nieuiszczenie kwoty należnej innej osobie lub innego zobowiązania, lub inny obowi


Czytaj więcej...